Door te bemesten kunt u de bodemvruchtbaarheid verhogen en zorgen voor een gezonde groei van uw boom. En dat niet alleen: bemesting kan de bodem verbeteren en het bodemleven vergroten. En op kleine schaal helpt het ook koolstof in de bodem vast te leggen.

Klinkt als een heel cool ding, nietwaar?

Als u een eigen tuin heeft en erover denkt om uw bomen te bemesten, is het handig om vooraf na te gaan waarom u uw bomen wilt bemesten. Afhankelijk van jouw motivatie zijn er verschillende benaderingen en middelen nodig. Dit zijn de belangrijkste redenen om een ​​boom te bemesten:

 • Om de boom te voorzien van de nodige voedingsstoffen
 • Om de bodem te verbeteren en het bodemleven te verrijken
 • het opslaan van koolstof in de bodem

Bijvoorbeeld: Als u uw boom op korte termijn wilt voorzien van de voedingsstoffen die hij nodig heeft, heeft u een paar eenvoudige opties. U kunt bijvoorbeeld overwegen om in de winkel gekochte kunstmest te gebruiken. Als je ook de bodem wilt verbeteren en het bodemleven wilt verrijken, kun je mulchen. Als je koolstof vooral in de bodem wilt opslaan, kun je bijvoorbeeld biochar kopen en begraven.

En dan zijn er methoden die alle drie de doelen tegelijkertijd bestrijken. Laten we beginnen bij de basis: de vloer.

Vloer. basis van het leven.

Een gezonde bodem is een essentiële voorwaarde voor gezonde bomen. De definitie van land van de federale overheid is:

“De bodem is het transformatieproduct van minerale en organische stoffen met een eigen morfologische organisatie, doordrongen van water, lucht en levende wezens, wordt op het aardoppervlak gevormd onder invloed van omgevingsfactoren en ontwikkelt zich in de loop van de tijd en kan dienen als een leefgebied voor hogere planten. Hierdoor kan de bodem een ​​basis bieden voor het leven van dieren en mensen.”

Dit zijn de belangrijkste functies van de bodem:

 • De bodem vormt de basis voor planten om te groeien en bloeien. Planten halen voedingsstoffen en elementen zoals stikstof, kalium en fosfor uit de bodem en binden deze. Wanneer deze planten afsterven, worden hun delen afgebroken, omgezet en gemineraliseerd door bodemorganismen. Deze componenten worden vervolgens opnieuw gebruikt door nieuwe fabrieken.
 • De bodem wordt bewoond door talrijke levende wezens en vormt een belangrijk leefgebied voor micro-organismen en kleine dieren.
 • De bodem filtert het regenwater en zorgt zo voor schoon drinkwater.
 • De bodem is ook de grootste koolstofput op aarde en slaat meer koolstof op dan alle bomen ter wereld bij elkaar.

Laat een grondmonster nemen

Omdat de bodem voor de meesten van ons niet direct leesbaar is, is het de moeite waard om een ​​grondmonster te laten nemen. Want: Als je de grond bemest, grijp je in een complex proces in en kun je ook nog wat schade aanrichten. Veel bodems zijn al overbemest, vooral met stikstof en fosfaat. Als je er door eenzijdige bemesting nog meer van toevoegt, kunnen de bomen eronder lijden.

Wanneer u de grond analyseert, krijgt u ook concrete tips over hoe u deze kunt bemesten. Ook ontdek je de pH-waarde van je grond.

Levendig bodemleven

Voorzie de boom van de nodige voedingsstoffen

Voedingsstoffen zijn een belangrijke basis voor een goede groei van bomen. Als deze ontbreken of slechts in kleine hoeveelheden aanwezig zijn, komt dit tekort aan voedingsstoffen meestal tot uiting in bladverkleuring, groeiachterstand, slechte oogst en zelfs ziekte. Omdat bomen tot de sterkste en langstlevende levende wezens behoren, kunnen ze ook gedurende een langere periode omgaan met een tekort aan voedingsstoffen zonder dat hun tekort duidelijk wordt.

De belangrijkste voedingsstoffen voor bomen zijn stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), zwavel (S) en calcium (Ca). Daarnaast zijn er een aantal sporenelementen die centraal staan ​​bij de stofwisseling en groei, waarvan een boom slechts kleine hoeveelheden nodig heeft. Deze groep omvat ijzer (Fe), koper (Cu), boor (B), zink (Zn), molybdeen (Mo), silicium (Si) en mangaan (Mn). Het is belangrijk dat deze voedingsstoffen in een gezonde balans in de bodem aanwezig zijn.

Belangrijk: Een tekort aan voedingsstoffen kan niet alleen ontstaan ​​door een gebrek aan bemesting, maar ook door een eenzijdige toevoer van voedingsstoffen. Wij raden u daarom aan om vooraf na te gaan welke voedingsstoffen uw bodem nodig heeft. Dit is nog belangrijker als u gekochte kunstmest gebruikt. Als je alleen organische meststoffen gebruikt (zoals je eigen compost, mulch of plantaardig materiaal), is een eenzijdige toevoer van voedingsstoffen veel minder waarschijnlijk.

Individuele voedingsstoffen hebben ook invloed op elkaar. Om een ​​plant bijvoorbeeld stikstof uit de bodem te laten opnemen, heeft hij kalium nodig. Aan de andere kant, als er te veel kalium in de bodem zit, kan de opname van magnesium verslechteren, zelfs als dit element in voldoende hoeveelheden beschikbaar is.

Belangrijk is ook dat elke boomsoort andere behoeften heeft. Wij raden u daarom aan om u te informeren over de specifieke behoeften van uw bomen.

Welke bomen hebben extra voedingsstoffen nodig?

Over het algemeen kan gesteld worden dat de meeste bomen in principe geen extra voedingsstoffen nodig hebben. Er zijn echter uitzonderingen:

 • Bomen op kale grond
 • Als u gedurende een lange periode consequent een rijke oogst wilt binnenhalen
 • In zeer nette tuinen, waar bijvoorbeeld herfstbladeren direct worden verwijderd
 • Voor bomen die enkele jaren geleden herplant zijn zonder bodemverbetering
 • Als de boom tekenen van een tekort aan voedingsstoffen vertoont

Hoe herken ik een tekort aan voedingsstoffen in mijn boom?

 • Een typisch teken van een tekort aan voedingsstoffen is bladverkleuring vóór de natuurlijke herfstkleur. Afzonderlijke delen van de bladeren of hele bladeren beginnen geelachtig te worden. De geelachtige verkleuring kan vervolgens bruin worden.
 • Bleek blad, soms met donkergekleurde nerven
 • Vroege bladval
 • Naast bladverkleuring kunnen er ook groeistoornissen optreden. De boom ontwikkelt zich dan niet goed.
 • Een ander teken van een tekort aan voedingsstoffen zijn kleine of weinig vruchten.
 • Vermindering van de bloei

Deze tekenen zijn ook vergelijkbaar met tekenen van droogtestress. Als uw boom deze tekenen vertoont, kunt u hem ook eerst van water voorzien. Meer informatie over droogtestress vindt u hier in dit artikel.

Hoe worden bomen op de juiste manier bemest?

Hier zijn de belangrijkste richtlijnen voor het bemesten van bomen:

 • Ga niet onzorgvuldig met kunstmest om en laat idealiter vooraf een grondonderzoek doen. Dit is vooral belangrijk als u kunstmest koopt.
 • Meststof moet idealiter in de lente worden aangebracht, aan het begin van het groeiseizoen, wanneer uw boom nieuwe groei begint te produceren. Vanaf de herfst mag u niet meer bemesten.
 • Als u binnen een jaar bemest, moet u minimaal nog een jaar wachten voordat u gaat bemesten.
 • Gebruik indien mogelijk alleen organische meststoffen.
 • Mineralenbemesting raden wij alleen aan als er sprake is van ernstige deficiëntieverschijnselen, zoals ijzer- of kaliumgebrek. Anders worden tuinbomen snel overvoerd met speciale boommeststoffen.

Organische mest versus minerale mest

Er zijn grofweg twee soorten meststoffen: organische en minerale meststoffen. Organische mest ontstaat door de langzame afbraak van organisch materiaal, bijvoorbeeld door compostering of mulchen.

Organische bemesting verhoogt de hoeveelheid humus, verbetert de waarde van de bodem en verbetert het bodemleven. Organische mest bevat niet alleen losse elementen zoals stikstof, maar ook een hele reeks belangrijke voedingsstoffen en sporenelementen die een boom nodig heeft.

Minerale meststoffen zijn daarentegen meestal bedoeld voor bepaalde stoffen. Zo bestaat er een meststof die stikstof, fosfor en kalium bevat, ook wel NPK-meststof genoemd.

Belangrijk: Minerale meststoffen moeten met meer voorzichtigheid worden gebruikt dan organische meststoffen. Omdat het bij organische meststoffen veel moeilijker is om eenzijdige overbemesting te realiseren dan bij minerale meststoffen.

mulching

Mulchen is een woord dat vaak alleen tuiniers kennen. Ten onrechte, want het is iets heel eenvoudigs en weerspiegelt een principe uit de natuur. In bossen is de aarde bijvoorbeeld bedekt met een laag bladeren.

Natuurlijke mulch in het bos

Mulchen is het proces waarbij de grond wordt bedekt met plantaardig materiaal. Het is een manier om bij te dragen aan bodemverbetering. Een laag mulch verbetert bovendien het bodemleven en beschermt de grond tegen uitdroging.

Een laag mulch biedt u deze voordelen:

 • Levert langzaam en gestaag voedingsstoffen aan de bodem en bouwt deze zo op
 • Biedt voedsel voor bodemorganismen
 • Bevordert de gunstige kruimelstructuur van de bodem. Hierdoor kan de bodem ook beter water opnemen
 • Beschermt de grond tegen uitdroging
 • Brengt het bodemvocht in evenwicht
 • Onderdrukt andere planten (ook zogenaamde onkruiden)
 • Voorkomt bodemverlies aan het oppervlak (het wegvloeien van voedingsstoffen)

Welke materialen kun je gebruiken bij het mulchen?

 • Laub
 • gemaaid gras
 • gemalen schorsmateriaal 
 • halfrijpe compost bedekt met een dun laagje organisch materiaal
 • gehakt stro
 • Brandnetels of andere geneeskrachtige wilde kruiden

Hoe u mulch kunt gebruiken:

 • Groen materiaal wordt slechts dun aangebracht, anders rot het snel. Het kan regelmatig worden verlengd
 • droog materiaal kan in een dikte van 2 tot 10 cm worden aangebracht.
 • Als de grond zwaar is, mulch dan voorzichtiger om wateroverlast en rotting te voorkomen.

Maak je eigen compost

Je maakt compost voor het hele tuinecosysteem. Daarmee bevordert u de lokale biodiversiteit, verbetert u de bodem en slaat u koolstof op in de aarde. Tegelijkertijd minimaliseer je het afval uit de keuken door het terug te geven aan de aarde. 

Als u ruimte in uw tuin heeft, raden wij u zeker aan om zelf compost te maken. Je kunt de rijpe compost vervolgens gebruiken om je bomen te bemesten. Hierover vindt u alvast wat eerste informatie hier.

Een doos compost voor het bemesten van bomen

 

Biochar opslaan

Door zijn poreuze structuur heeft biochar een groot oppervlak. Hierdoor kunnen water en voedingsstoffen bijzonder goed worden opgeslagen. Als u Terra Preta in de grond bewaart, kan dat ook in een kleine hoeveelheidßsteken dragen bij aan het opslaan van koolstof in de bodem. Hier kunt u meer informatie over vinden hier

Let op de behoeften van uw boom

Houd er rekening mee dat verschillende boomsoorten verschillende voedingsbehoeften hebben. De bemesting moet altijd worden aangepast op basis van het specifieke type boom en zijn omgeving.

Bemest stadsbomen

In sommige steden kunnen boomsponsors hun gesponsorde bomen bemesten. Als u een boomsponsoring bent aangegaan en een stadsboom wilt bemesten, informeer dan eerst bij de verantwoordelijke instantie of dit in uw stad is toegestaan. Er zijn echter ook sponsorprogramma's waarbij de boomsponsors alleen hun bomen water gevenßnl mei. Zonder boomsponsoring mag u in ieder geval geen bomen in de openbare ruimte bemesten. 

Meer informatie over boomsponsoring vindt u hier in dit artikel.

Plaats boomwaterzakken en bemest bomen

Boomwaterzakken zijn een handig hulpmiddel om bomen efficiënt water te geven. Het water wordt druppelsgewijs in de grond geloosd. Hierdoor kan het in de diepere lagen van de aarde sijpelen, waar de boom het kan opnemen. 

Boombesproeiingszakken voor boomvriendelijke druppelirrigatieBij het bemesten van bomen en het gebruik van boomwaterzakken kunt u met de volgende punten rekening houden:
 • Als u vloeibare mest gebruikt, zorg er dan voor dat deze het materiaal in de zak niet aantast. De meeste boombewaterzakken zijn gemaakt van PVC of PE.
 • Kunstmest met vaste componenten mag u niet in uw zak doen, omdat hierdoor de kleine gaatjes verstopt raken. 
 • Ook mag je geen kunstmestthee zoals brandnetelmest in je tas doen. Ze zorgen ervoor dat de gaten verstopt raken en de zakken gaan stinken. Dit wordt een probleem als je de tassen opbergt voor de winter. Gebruik mest- en kunstmestthee als u de zak een paar dagen uit de boom haalt.
 • Voor mulch en compost is een boomwaterzak een goede aanvulling, omdat deze het gebied rond de boomschijf vochtig houdt. Verwijder de boombesproeiingszak zo nu en dan gedurende een paar dagen om schimmelvorming te voorkomen.

 

Wilt u meer boomkennis?

Dat interesseert je misschien

Terra Preta. Biochar voor uw boom.

Door zijn poreuze structuur heeft biochar een groot oppervlak. Hierdoor kan water...

Hoe worden bomen op de juiste manier bemest?

Door te bemesten kunt u de bodemvruchtbaarheid verhogen en daarmee zorgen voor een gezonde groei van uw...

Geweldig idee, eenvoudige bediening en alles, van bestelling tot levering.

Michael K.

De Baumbad-irrigatiezak

Haal je premium gieter