We kunnen altijd genieten van fruitbomen. De prachtige bloemen in het voorjaar, schaduw in de zomer en dan komt eindelijk de oogsttijd. Vers, lekker fruit, dat we zelf uit de bomen plukken, geeft ons geluk en vitamines.

Maar wat gebeurt er met onze fruitbomen tijdens de klimaatverandering? Hoe erg worden ze getroffen en wat betekent dat voor ons?

Wat houdt klimaatverandering in?

Met klimaatverandering bedoelen we het opwarmen of afkoelen van het klimaat. Sinds enkele jaren worden we bijzonder getroffen door de opwarming van de aarde. Dit betekent dat onze gemiddelde temperatuur op lange termijn en in een zeer snel tempo stijgt. Het onderwerp wordt dagelijks in de wereldwijde media besproken, aangezien klimaatverandering een grote bedreiging voor ons allemaal is. Met name onze bomen zijn zwaar aangetast en lijden zwaar.

Hier vindt u meer informatie over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.

Hoe beïnvloedt klimaatverandering onze bomen?

Door de opwarming van de aarde brengt klimaatverandering lange droge periodes met zich mee. Dit betekent dat onze bomen niet meer voldoende van water worden voorzien en worden blootgesteld aan droogtestress. Droogtestress houdt in dat bladeren uitdrogen, verdorren en voortijdig uit de boom worden gegooid. Dit leidt op lange termijn tot grote boomsterfte.

Hittegolven en droogtes duren steeds langer en de hoeveelheid neerslag verandert. Regen valt daardoor minder vaak of in de vorm van hevige regen. Deze overstromingen zijn echter nauwelijks op te vangen en sijpelen alleen door de droge grond. Ook daalt het grondwaterpeil, waardoor het voor de wortels moeilijk is om daarboven water op te nemen.

Wat betekent klimaatverandering specifiek voor fruitbomen?

Zelfs fruitbomen krijgen door de klimaatverandering van nature niet meer voldoende water. Extreme weersomstandigheden zoals hagel of storm nemen toe en kunnen de fruitbomen doen buigen of ontwortelen of fruit van de bomen blazen. De klimaatzones veranderen steeds meer, wat een sterke impact heeft op de fruitbomen.

De vruchten zijn de eerste bestanddelen die een boom verwelkt of afstoot om zichzelf te beschermen. Zelfs in de vroege fase kan droogte voorkomen dat de fruitboom bloeit. Dit betekent dat er geen bemesting door de bijen kan plaatsvinden en de vruchtopbrengst niet optreedt. Een paar jaar geleden onderzocht een team van onderzoekers van de Universiteit van Würzburg precies hoe klimaatverandering de bijen beïnvloedt Studie onderzocht.

Bovendien zal de opwarming van de aarde het voor ongedierte gemakkelijker maken om zich te vermenigvuldigen en zullen plantenziekten zich sneller verspreiden. Dit zorgt ervoor dat de gewasopbrengsten van jaar tot jaar veranderen.

Fruit is uiteindelijk een verzameling energie met extra waterberging van de bomen. Als een kersenboom bijvoorbeeld te veel water heeft opgeslagen, barsten de kersen, wat vaak gebeurt na hevige regenval. De fruitbomen hebben echter veel vaker last van droogtestress. Vervolgens ontwikkelen de vruchten hun suikergehalte, dat wordt opgewekt door zonne-energie. Deze suiker wordt echter pas in de vrucht opgeslagen als er voldoende water beschikbaar is. Als dit niet het geval is, kan het zijn dat de vrucht gewoon niet lekker smaakt.

Staat uw fruitboom langdurig aan warmte in de tuin, dan kunt u hem beter korte tijd gelijkmatig water geven en een boombad geven. In de landbouw daarentegen is deze snelle ondersteuning wat moeilijker, omdat de boomgaarden vaak erg groot zijn.

In het verleden was extra irrigatie zelden nodig, omdat dit meestal via irrigatie over een groot gebied kon worden gedaan. Door het toenemende watertekort als gevolg van klimaatverandering wordt er momenteel steeds meer geïnvesteerd in irrigatiesystemen met druppelirrigatie. Op deze manier kan een langdurige en hulpbronnenbesparende watervoorziening voor onze fruitbomen worden gegarandeerd.

 

Waarom zijn fruitbomen zo waardevol voor ons, zowel privé als in de landbouw?

Veel hobbytuinders planten fruitbomen in hun tuin om in hun onderhoud te voorzien en in de zomer van een schaduwrijke plek te genieten. Dit heeft als voordeel dat u zelf kunt bepalen hoe de fruitbomen worden verzorgd, of er kunstmest wordt gebruikt, etc. Daarnaast besparen onze eigen fruitbomen ons geld omdat we het fruit niet in de supermarkt hoeven te kopen.

Fruitbomen voorzien boeren van levensonderhoud. Met veel kracht, tijd en moeite worden de plantages verbouwd, onderhouden en wordt het fruit uiteindelijk verkocht. Als dat niet meer mogelijk is, wordt het levensonderhoud van veel boeren bedreigd.

Zoals u kunt zien is de droogte door klimaatverandering een groot probleem voor onze fruitbomen, dus maak van de gelegenheid gebruik om uw eigen fruitbomen in de tuin van voldoende water te voorzien, want die zijn van u afhankelijk.

Wilt u meer boomkennis?

Dat interesseert je misschien

Geweldig idee, eenvoudige bediening en alles, van bestelling tot levering.

Michael K.

De Baumbad-irrigatiezak

Haal je premium gieter

De kennis over bomen is zo divers

Onze blog - bomenkennis - bomen en klimaatverandering