Stadsbomen zijn een integraal onderdeel van onze steden geworden. je bent de groene long van de stad, ons welzijn verzekeren en het stadsklimaat regelen. Klimaatverandering treft met name stadsbomen en verhindert hen in toenemende mate hun belangrijke werk te doen. Maar waarom zijn stadsbomen zo belangrijk en wat zijn de verwoestende effecten van klimaatverandering op ons stadsklimaat?

Wat wordt bedoeld met klimaatverandering?

Klimaatverandering betekent de langdurige afkoeling of opwarming van ons wereldklimaat. We zijn de afgelopen jaren zwaar getroffen door de opwarming van de aarde. Als gevolg van deze opwarming stijgen onze gemiddelde temperaturen continu en zelfs de atmosfeer en oceanen worden warmer.

Klimaatverandering verschuift klimaatzones, verhoogt het risico op bosbranden en verandert het voorkomen van neerslag. Als gevolg hiervan nemen extreme weersomstandigheden zoals droogtes, stormen, hittegolven en overstromingen toe.

Hier vindt u meer informatie over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering: "Klimaatverandering - de grootste uitdaging voor de mensheid"

Wat is er bijzonder aan de groei van stadsbomen?

In tegenstelling tot vrijstaande bomen kunnen stadsbomen door ruimtegebrek niet zo goed uitspreiden. De wortels van deze bomen moeten anders verdeeld worden vanwege ondergrondse leidingen, vloerbedekkingen of bebouwing. Door deze beperking vormen ze veel kleinere wortels en zijn ze moeilijker water op te nemen.

Meestal is er niet genoeg grond in de stadsbodem waarin het water zich kan verzamelen. Hierdoor wordt ook voorkomen dat stadsbomen optimaal water opnemen. Soms bereikt het de wortels niet eens door de verschillende vloerbedekkingen. Op deze manier kunnen deze stadsbomen veel sneller droogtestress ervaren.


Ook de vele bebouwing in steden heeft een negatief effect op de boomgroei. Bomen die direct op de gevels van huizen staan, groeien meestal iets meer in tegengestelde richting. Dit betekent dat er sprake is van overgewicht, waardoor deze stadsbomen snel kunnen omvallen, vooral bij storm en door hun toch al kleinere wortels.

Hoe beïnvloedt klimaatverandering met name onze stadsbomen?

Onze kostbare stadsbomen geven ons schaduw in de zomer en zorgen ervoor dat de hele stad niet teveel opwarmt. Ze produceren ook zuurstof en filteren CO2 en andere vervuilende stoffen uit de stadslucht. Over het algemeen verhogen stadsbomen eenvoudigweg de algehele levenskwaliteit in steden. Maar nu komt klimaatverandering. Wat betekent dit voor onze stadsbomen?

Stadsbomen zijn al erg benadeeld in termen van hun leefgebied. Nu moeten ze ook hard vechten tegen de steeds voortschrijdende klimaatverandering. De droge periodes worden momenteel steeds langer, waardoor stadsbomen steeds vaker met droogtestress worden geconfronteerd. Hierdoor krijgen ze te weinig water en kunnen ze voortijdig hun blad laten vallen. In het ergste geval leidt dit tot boomsterfte.

De lange periodes van droogte en stijgende temperaturen maken het ook gemakkelijker voor het ongedierte om zich te vermenigvuldigen. Deze plagen of andere ziekten verkorten de levensduur van stadsbomen enorm.

Naast de droge periodes valt er in plaats van normale neerslag vaak zware regenval. Deze grote watermassa's lopen meestal boven de grond weg of sijpelen meestal zo snel de grond in dat de wortels van de stadsbomen geen water kunnen opnemen. Stadsbomen worden ook erg bedreigd door extreem weer, zoals stormen.

Dit betekent dus dat er grote boomsterfgevallen kunnen voorkomen. Zo kunnen de stadsbomen geen zuurstof meer aan ons doneren, worden de vervuilende stoffen niet meer uit de stadslucht gefilterd en komt onze gezondheid op lange termijn in gevaar. Steden worden pure betonnen woestijnen zonder hun groene oases, die we gebruiken als recreatiegebied.

Hoe kunnen we dat voorkomen?

We worden simpelweg echte castinghelden en redden bomen! U heeft altijd de mogelijkheid om stadsbomen van water te voorzien. Het maakt niet uit of je een gieter of tuinslang gebruikt. Het belangrijkste is dat het water doordringt tot de wortels. Ook in de buurt kun je afstemmen en neemt iedereen een of meerdere bomen over. Door dergelijke "casting partnerships" worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat mens en natuur samen kunnen leven en elkaar kunnen helpen.


Georganiseerde irrigatie in de buurt met een bomenbad werkt het beste. Hier worden irrigatiezakken rond de boom geplaatst, gevuld met water en druppelsgewijs water op de grond gedurende vele uren. Hierdoor hebben de wortels voldoende tijd om het water op te nemen. Omdat stadsbomen vaak aan elkaar geworteld zijn, kun je zelfs meerdere bomen tegelijk ondersteunen met een bomenbad. Door de lange bewateringstijd is ook te zien welke boom al een waterbad heeft gekregen en een volle zak heeft en welke bomen nog wachten op een bomenbad met lege zakken.

Wilt u meer boomkennis?

Dat interesseert je misschien

Geweldig idee, eenvoudige bediening en alles, van bestelling tot levering.

Michael K.

De Baumbad-irrigatiezak

Haal je premium gieter