Stadsbomen dragen aanzienlijk bij aan het welzijn van de burgers in steden. Ze geven vorm aan de idyllische uitstraling van de steden en nodigen u uit om te ontspannen. Maar onze stadsbomen spelen een veel grotere rol omdat ze zorgen voor het goede klimaat in steden. Maar hoe goed zal ons stadsklimaat in de toekomst zijn als de steeds voortschrijdende klimaatverandering het functioneren van stadsbomen verhindert?

Welke rol spelen stadsbomen in ons stadsklimaat?

De rol van stadsbomen is zeer divers. Enerzijds reguleren ze de temperatuur in de stad door voor schaduw te zorgen. Hierdoor worden huizen, gevels en straten niet teveel warm. Metingen geven aan dat het wegasfalt in de zomermiddagzon tot meer dan 60 graden kan opwarmen. In de schaduw van de bomen werd echter maar zo'n 30 graden gemeten.

Daarom worden stadsbomen steeds belangrijker voor onze kwaliteit van leven en gezondheid, zeker in tijden van klimaatverandering met toenemende hittestress. De kap creëert en bindt vocht, waardoor de lucht door verdamping wordt gekoeld.

Stadsbomen produceren ook zuurstof en filteren CO2 en andere vervuilende stoffen uit de stadslucht. Dit proces is vooral belangrijk in steden vanwege de uitlaatgassen van auto's. Bomen in de stad zorgen ook voor geluids- en windbescherming en dienen als waterreservoirs als het regent.

De algemene levenskwaliteit in steden neemt ook toe dankzij groene ruimtes en de nabijheid van parken.

Hoe bedreigd zijn stadsbomen vanwege hun locatiegebonden nadelen?

Het grote probleem met stadsbomen is het gebrek aan ruimte - in tegenstelling tot vrijstaande bomen. In de stad is het grootste deel van het vloeroppervlak afgedicht met verschillende vloerbedekkingen. Daarnaast zijn er veel leidingen ondergronds aangelegd, daarom moeten de wortels van stadsbomen totaal anders verdeeld worden. Door deze beperkte ruimte vormen de bomen kleinere wortels en kunnen ze daardoor minder water opnemen. Ook in steden is de grond rond de bomen vaak sterk gecomprimeerd, waardoor de bodem moeilijker water kan opnemen.

Zelfs als het water door de grond sijpelt, is er in de steden niet genoeg grond om het water op te hopen. Dit maakt het voor de bomen buitengewoon moeilijk om water op te nemen. Soms bereikt het water de wortels niet eens.

Een ander nadeel van stadsbomen zijn de bebouwing. Staat een boom pal naast de gevel van een huis, dan groeit hij automatisch iets meer de straatruimte in. Hierdoor ontstaat vaak een overgewicht in één richting, waardoor de boom niet genoeg steun krijgt bij een storm en kan snel omvallen.

Ook de vervuilende stoffen in de lucht, gedeeltelijk vervuilde grond, het gebruik van zout in de winter of verwondingen door bouwwerkzaamheden en ongevallen brengen onze stadsbomen in gevaar.

Hoe bedreigd zijn stadsbomen door klimaatverandering?

Omdat stadsbomen al in het nadeel zijn vanwege hun ligging, worden ze vooral getroffen door klimaatverandering. De droge periodes worden steeds langer, wat een grote belasting betekent voor de stadsbomen, omdat ze al moeilijk van water te voorzien zijn.

Naast de droge periodes valt er hevige regen in plaats van normale regenbuien. De watermassa's stromen over een groot gebied boven de grond weg en sijpelen meestal zo snel de grond in dat de wortels het water helemaal niet kunnen opnemen. De steeds vaker voorkomende weersextremen zoals stormen brengen ook de stadsbomen in gevaar en kunnen ze buigen of ontwortelen. Dit betekent op zijn beurt een groot gevaar voor bewoners, gebouwen, wegen en veroorzaakt economische verliezen.

Aanhoudende droge periodes vergroten ook de vatbaarheid voor ziekten of plagen, waardoor de levensduur van stadsbomen wordt verkort. Door de warme temperaturen kunnen ongedierte zich veel beter verspreiden.

In dit uitgebreide rapport leest u meer over de effecten van klimaatverandering op stadsbomen: Wat betekent klimaatverandering voor onze stadsbomen

Wil je een boomspaarder worden door simpelweg water te geven?

We hebben er een zaak van gemaakt die ons nauw aan het hart ligt om bedreigde bomen te beschermen. Wil jij ook helpen bij het redden van onze stadsbomen? Dan is gieten van welke aard dan ook een enorme hulp. Het maakt niet uit of je een gieter, tuinslang of wateremmer gebruikt: je bent altijd een besproeiingsheld!

Nog beter is het als je de bomen een boombad geeft. U kunt dit doen met behulp van waterzakken die het water druppel voor druppel op de bomen afgeven. Hierdoor hebben de wortels voldoende tijd om het water op te nemen. En weet je wat? In steden worden bomen vaak aan elkaar geroot. Met slechts één gieter kunt u in het beste geval zelfs meerdere bomen helpen.

Wilt u meer boomkennis?

Dat interesseert je misschien

Geweldig idee, eenvoudige bediening en alles, van bestelling tot levering.

Michael K.

De Baumbad-irrigatiezak

Haal je premium gieter