De huidige klimaatverandering is eigenlijk een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Het vordert met een dreigende snelheid en de effecten op mens en natuur worden steeds zichtbaarder. De hele wereld is erdoor beïnvloed en het onderwerp komt dagelijks aan bod in de wereldwijde media. Maar wat is de oplossing als iedereen het erover heeft, maar de gevolgen nog steeds in omvang toenemen?

Wat precies doet Klimawandel werkelijk? Hoe en door wie wordt het veroorzaakt en wat zijn de ernstige Volgen? En in het bijzonder: wat betekent klimaatverandering voor onze bomendie ons de zuurstof geven die we nodig hebben? Hoe kun je de bomen ondersteunen in tijden van klimaatverandering?

Hier vindt u alles wat u moet weten over klimaatverandering. Dit probleem raakt ons allemaal en we moeten echt niet meer de andere kant op kijken.

Wat houdt klimaatverandering precies in?

Zoals klimaatverandering, de Opwarming of afkoeling van het klimaat aangewezen op aarde. Dit gaat over een langdurige verandering in het wereldklimaat en niet alleen over het dagelijks veranderende weer. Ons klimaat is al miljoenen jaren aan het veranderen. Destijds was er nog de ijstijd. Na de ijstijd is de aarde in 4 jaar met ongeveer 5 tot 10.000 graden opgewarmd.

Een voorbeeld van klimaatverandering is momenteel de opwarming van de aarde. Dit betekent dat de gemiddelde temperatuur op aarde steeds meer stijgt en zowel de oceanen als de atmosfeer opwarmen.

In de afgelopen 50 jaar is de temperatuur zelfs met 0,13 graden gestegen, twee keer zo snel als in de afgelopen 100 jaar. Vergeleken met de opwarming na de ijstijd betekent onze huidige temperatuurstijging bijna dezelfde opwarming in slechts 100 jaar. Klinkt dat niet erg bedreigend?

Wat zijn de oorzaken van klimaatverandering en wie is er verantwoordelijk voor?

Bovenal verandert ons klimaat door de Broeikaseffect. Zonder dit natuurlijke effect zou onze aarde bevroren zijn en zou er geen leven mogelijk zijn. Hier worden de zonnestralen die de aarde raken weerkaatst door de atmosfeer (bestaande uit broeikasgassen zoals waterdamp, kooldioxide of methaan) en worden de meeste stralen terug de ruimte in gestuurd.

Aangenomen wordt echter dat de werkelijk bedreigende klimaatverandering veroorzaakt door mensen (antropogene klimaatverandering) is veroorzaakt. Industrialisatie is daarbij een sleutelfactor. Dit is waar de Verbranding van fossiele brandstoffen zoals bruinkool, ruwe olie of steenkool spelen een rol. Hierdoor komt twee keer zoveel CO2 (kooldioxide) vrij in de atmosfeer als zonder menselijke tussenkomst. Fossiele energie wordt voornamelijk gebruikt om elektriciteit op te wekken en voertuigen aan te drijven.

Daarnaast wordt klimaatverandering ook veroorzaakt door de Vee- en voedselproductie beïnvloed. Vooral koeien en schapen produceren er grote hoeveelheden van methaan bij het verteren van hun voer. Stikstof wordt ook gebruikt in conventionele meststoffen, dat wordt omgezet in lachgas (lachgas) en kan van de grond in de lucht komen. Overigens komt het meeste lachgas in de atmosfeer uit Oost-Azië en Zuid-Amerika.

Helaas hebben mensen door ontbossing ook een negatieve invloed op het klimaat. Onze bomen dragen bij aan klimaatregulatie door CO2 op te nemen.

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?

Allereerst veroorzaakt het broeikaseffect opwarming van de aarde. Opwarming van de aarde, op zijn beurt verhoogt het zeeniveauwat het verlies van leefgebied en Golven van vluchtelingen middelen. Klimaatverandering zorgt er ook voor Glaciaal smelten sowie sterven Verschuiving van klimaatzones en verhoogt het risico voor bosbranden. Ook het voorkomen van neerslag verandert en extreme weersomstandigheden zoals Droogtes door hittegolven, Stormen of overstromingen toename. Evenzo kan Parasieten en ziekteverwekkers verspreidt zich sneller door de huidige klimaatontwikkeling.

Volgens verschillende klimaatfeiten behoren vooral de jaren 2015-2020 in Duitsland tot de warmste jaren sinds de waarnemingen in 1880 begonnen. De gemiddelde temperaturen stijgen dus wereldwijd.

de 1,5 graden doel werd bijvoorbeeld ingesteld om de wereldwijde temperatuurstijging als gevolg van het door de mens veroorzaakte broeikaseffect te beperken tot 1,5 graden. Bijna alle landen in de wereld hebben afgesproken verschillende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat dit doel wordt bereikt. In 2018 kwam het Intergovernmental Panel on Climate Change tot de conclusie dat de menselijke CO2-uitstoot aanzienlijk moet afnemen lang vóór 2030 en tegen 2050 nul moet zijn. Maar klinkt dat echt als een haalbaar doel? En wat kan ieder van ons er vandaag aan doen?    

CO2-uitstoot van fabrieken

Door klimaatverandering verandert ook de verdeling van neerslag steeds meer. Dit betekent dat het vaak lang ophoudt met regenen. Vaak zijn er maar een paar dagen Zware regenwat weer het nadeel heeft dat de hoeveelheid water niet meer door de bodem kan worden opgenomen. Het gevolg hiervan is op zijn beurt een dalend grondwaterpeil.

Ook politieke maatregelen als consequenties mogen niet worden vergeten. Er is een nationaal waterplan, waarvoor water alleen mag worden gebruikt als het schaars wordt of als er landbouw is Druppelirrigatie herschikt. Als gevolg hiervan moeten in sommige regio's van Duitsland elk jaar mensen van water worden voorzien door de brandweer.

Wat betekent klimaatverandering voor onze bomen en bossen?

Door klimaatverandering worden de perioden zonder regen langer, waardoor de bodem uitdroogt. Hierdoor worden de bomen ook te droog. Als een boom te droog staat, laat hij dit zien door middel van verschillende symptomen Droogtestress. Deze omvatten zichzelf gebogen, verkleuring en vallende bladeren of barstende schors. Dit alles houdt verband met wat bekend staat als droogtestress.

Bomen slaan ook vocht op in de bladeren. Maar als het geheugen op is, laat de boom de bladeren voortijdig vallen, wat kan leiden tot boomsterfte.

Vooral in 2020 heeft het door klimaatverandering heel weinig geregend. In veel regio's slechts 10% of minder van de normale neerslag. De hoeveelheid neerslag per vierkante meter is bepalend voor hoe hoog het grondwaterpeil is. Hoe minder het regent, hoe dieper de spiegel zinkt. Dan is het soms niet meer mogelijk dat de wortels van grotere en oudere bomen het zinkende grondwater bereiken.

Wat kunt u doen om de bomen te helpen?

In ieder geval kunt u met uw actieve bewateringsondersteuning een boom redden die gestrest is door droogte en de eerste symptomen vertoont.

Elke druppel die de boom bereikt, kan erdoor worden opgeslagen en gebruikt om ons van CO2 te voorzien.

Zo kan de droogtestress bij bomen worden voorkomen en met een goede daad zorg je voor ons goede klimaat door de waardevolle bomen.

Het is belangrijk dat het water dicht bij de boom wordt gegoten en de mogelijkheid heeft om daar langzaam naar binnen te sijpelen. Het gebied van het boomrooster kan worden gevormd tot een schenkring door de aarde naar buiten te duwen en dan altijd tot aan de bovenrand gevuld te worden met ongeveer 10-20 liter.

Een andere oplossing is de boomgietzak. Deze heeft een inhoud van 75 liter en geeft de inhoud direct af in de bodem van het gebied rondom het boomrooster. Het water wordt dan gelijkmatig, druppel voor druppel, in ongeveer 9 uur aan de wortels geleverd. Dit heeft als voordeel dat de wateropname wordt ondersteund door een langdurig vochtige grond.

De boom krijgt als het ware een boombad dat hem na de irrigatietijd van water voorziet. We hebben voor de verschillende irrigatiemethoden veel tips samengesteld om de bomen te ondersteunen en hulpbronnen te sparen, want water is ook een hulpbron die wordt beïnvloed door klimaatverandering. Hier vindt u alles wat u moet weten om bomen goed water te geven.

Bij normaal water geven sijpelt het water vaak zo snel weg dat de wortels maar heel weinig water kunnen opnemen.

En weet je wat? Veel bomen zijn ondergronds aan elkaar geworteld. Een boomzak geeft vaak niet alleen water aan één boom, maar lest ook de dorst van meerdere bomen.

Als je jezelf niet actief kunt water geven, is er ook Boomsponsoring.

Zoals u kunt zien, is klimaatverandering een onderwerp met vele facetten waarvan niet iedereen op de hoogte is. Bovenal lijden ook de natuur en onze kostbare bomen. Maar we kunnen allemaal samen bijdragen aan klimaatbescherming door onze bomen een verfrissend bad te geven door middel van boomzakken.

Wilt u meer boomkennis?

Dat interesseert je misschien

Geweldig idee, eenvoudige bediening en alles, van bestelling tot levering.

Michael K.

De Baumbad-irrigatiezak

Haal je premium gieter

De kennis over bomen is zo divers

Onze blog - bomenkennis - bomen en klimaatverandering