Geef je boom een ​​verfrissend bomenbad!

AVG (Privacy)

Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Stefan Flues
Eichholzstrasse 353
58285 Gevelsberg
Duitsland
00491637372233
service@baumbad.de

Wij waarderen uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u gedetailleerd over de verwerking van uw gegevens.

 

1. Toegang tot gegevens en hosting

 

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van opvraging, overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraging documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met als doel een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit is in overeenstemming met artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. f DSGVO het behoud van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, in een correcte presentatie van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

 

Hostingdiensten door een derde partij
Als onderdeel van de verwerking namens ons, zorgt een externe leverancier voor de hosting en presentatie van de website. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren in de online winkel zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen de hier toegelichte scope.

Deze dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

 

2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking, contact leggen en een klantenaccount openen

 

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contactpersoon te verwerken en u de bestelling of contactpersoon niet kunt verzenden zonder hun informatie. Welke gegevens worden verzameld, is te zien aan de respectievelijke invoerformulieren. We gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG voor contractverwerking en verwerking van uw vragen.
Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. een AVG, door te besluiten een klantaccount te openen, gebruiken we uw gegevens om een ​​klantaccount te openen.
Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden we ons het recht voor om de gegevens verder te gebruiken is wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd en ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door gebruik te maken van een functie in het klantaccount.

3. Gegevensoverdracht

 

Voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. b DSGVO, wij geven uw gegevens door aan de rederij die is belast met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsserviceprovider die u in het bestelproces selecteert, zullen we de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de kredietinstelling die is belast met de betaling en alle betalingsserviceproviders die door ons zijn ingeschakeld om de betalingen te verwerken of naar de geselecteerde betalingsservice. Gedeeltelijk verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens zelf, zolang u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

 

 

We gebruiken ook een extern ERP-systeem voor order- en contractverwerking. De gegevensoverdracht of verwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op orderverwerking.

 

We gebruiken betalingsdienstaanbieders en verzendserviceproviders die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan deze bedrijven vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om het contract na te komen.

 

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens naar onze fabrikanten of groothandels in de gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping).

 

Gegevensoverdracht voor leeftijdsverificatie
Als uw bestelling goederen bevat waarvan de verkoop onderhevig is aan leeftijdsbeperkingen, gebruiken we een betrouwbaar proces dat persoonlijke identiteit en leeftijdscontroles omvat om ervoor te zorgen dat de klant de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. Hiervoor wordt op onze website de SCHUFA-identiteitscontrole gebruikt. Deze service wordt beheerd door SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Om de vereiste minimumleeftijd te garanderen, worden individuele persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres en geboortedatum) doorgegeven aan SCHUFA Holding AG. Vervolgens wordt een zogenaamde identiteitscontrole met Q-Bit uitgevoerd, die positief is beoordeeld door de Commissie voor de bescherming van minderjarigen in de media (KJM) voor leeftijdstesten.
Volgens artikel 6, lid 1, S. 1, verlicht. f AVG om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, te beschermen door te zorgen voor een aanbod dat in overeenstemming is met de bescherming van minderjarigen en de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van minderjarigen.
In dit opzicht is er geen kredietcontrole.

Na voltooiing van het contract en nadat de fiscale en commerciële bewaartermijnen zijn verstreken, worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden we ons het recht voor om de gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en via die wij u in deze verklaring informeren.

 

Gegevensoverdracht naar inzamelingsbedrijven
Om de overeenkomst na te komen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. b AVG, we geven uw gegevens door aan een incassobureau in opdracht, voor zover onze betalingsaanvraag niet is betaald ondanks een eerdere herinnering. In dit geval wordt de schuld rechtstreeks geïnd bij het incassobedrijf. Bovendien dient de overdracht om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, te beschermen in een effectieve bewering of handhaving van onze betalingsvordering in overeenstemming met artikel 6, lid. f AVG.

 

4. E-mailnieuwsbrieven en reclame per post

E-mail adverteren met registratie voor de nieuwsbrief
Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. een GDPR.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief en ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door de link in de nieuwsbrief te gebruiken. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen we uw e-mailadres van de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om de gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover we u informeren in deze verklaring.

E-mail adverteren zonder u te registreren voor de nieuwsbrief en uw recht op bezwaar
Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt, behouden we ons het recht voor om u regelmatig producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met de producten die al zijn gekocht op basis van artikel 7, lid 3, UWG per e-mail uit ons assortiment te verzenden. Dit dient om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, te beschermen bij het aanspreken van onze klanten in advertenties.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link in de advertentie-e-mail, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

 

De nieuwsbrief wordt namens ons verzonden als onderdeel van een verwerking door een serviceprovider aan wie we uw e-mailadres doorgeven. Deze serviceprovider is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

Postreclame en uw recht om bezwaar te maken
Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een promotionele benadering van onze klanten, die de overhand hebben in het kader van belangenafweging, in overeenstemming met artikel 6, lid. f AVG.

 

De reclamemailings worden namens ons verwerkt als onderdeel van een verwerking door een serviceprovider aan wie we uw gegevens doorgeven.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

 

5. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

 

 

 

Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna-betalingsservices
Als u kiest voor de betalingsdiensten van Klarna, vragen wij uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. een DSGVO dat we de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole kunnen doorgeven aan Klarna. In Duitsland kan de identiteits- en kredietcontrole worden uitgevoerd in Klarnas Privacybeleid genoemde kredietbureaus worden gebruikt.
Klarna gebruikt de informatie die het ontvangt over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een evenwichtige beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Als gevolg hiervan kunnen we u mogelijk niet langer bepaalde betalingsopties bieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonlijke gegevens ook op elk moment door Klarna intrekken.

 

Kredietcontrole en score bij het kiezen van een betaling via Paymorrow
Bij het kiezen van een betalingsmethode via Paymorrow en het verlenen van de noodzakelijke toestemming voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG, persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mail, geboortedatum) samen met de gegevens die nodig zijn voor de transactieverwerking (artikel, factuurbedrag, vervaldata, totaalbedrag, factuurnummer, belastingen, valuta, orderdatum en tijd van bestelling) met het oog op kredietwaardigheidscontrole en verwerking van dit betalingstype aan onze partner Paymorrow GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg.
Om de identiteit of kredietwaardigheid van de klant te controleren, voert onze partner vragen en informatie uit over openbaar toegankelijke databases en bij de volgende kredietbureaus:

Bürgel, Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstrasse 18, D-22761 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 - 89 80 3 - 0, fax: -777
CiTG, Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss
Tel.: +49 (0) 2131-109-501, fax: -557
DeltaVista, Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 München
Tel.: +49 (0) 89 - 7244880, Fax: - 22.

De providers van wie informatie en, indien van toepassing, kredietwaardigheidsinformatie kunnen worden verkregen op basis van wiskundig-statistische procedures, evenals verdere details over de verwerking van uw gegevens na verzending naar onze partner Paymorrow GmbH, zijn te vinden op hun online aanwezigheid, die u hier kunt vinden.
Onze partner Paymorrow GmbH gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een evenwichtige beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U heeft de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken door contact op te nemen met onze partner Paymorrow GmbH en de beslissing te betwisten.
De toestemming die gegeven wordt aan de gegevensoverdracht in het bestelproces door toestemming kan op elk moment worden herroepen, zelfs zonder opgave van redenen, met ingang van de toekomst.

 

6. Cookies en webanalyse

Door onze website te gebruiken, stemt u (de bezoeker) ermee in dat derden uw IP-adres verwerken om uw locatie te bepalen voor valutaconversiedoeleinden. U stemt er ook mee in dat deze valuta wordt opgeslagen in een sessiecookie in uw browser (een tijdelijke cookie die automatisch wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit). Dit doen we zodat de geselecteerde valuta geselecteerd en consistent blijft tijdens het browsen op onze website, zodat prijzen kunnen worden omgerekend naar uw lokale valuta (die van de bezoeker).

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overwegend gerechtvaardigd zijn in de rentebalans, in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 par. 1 p. 1 verlicht. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het afsluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). De opslagduur is te vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies accepteert voor specifieke gevallen of in het algemeen. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de betreffende browser via de volgende links:

Internet Explorer ™
Safari ™
Chrome ™
Firefox ™
Opera ™
Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. Als GDPR gebruikt deze website ook de zogenaamde DoubleClick-cookie als onderdeel van de toepassing van Google Analytics (zie hieronder) voor reclamedoeleinden, waardoor uw browser kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt. De automatisch door de cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt verkort door activering van IP-anonimisering op deze website vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit te leveren. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Nadat we het gebruik van Google DoubleClick hebben stopgezet en het gebruik ervan hebben beëindigd, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Google Double Click is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat geregistreerd en geëxploiteerd wordt naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de).
Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door de DoubleClick-cookie via deze te gebruiken Link off. U kunt ook deelnemen aan de Digital Advertising Alliance informeren over het plaatsen van cookies en hier instellingen voor maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

 

Het gebruik van Google (Universal) Analytics web analytics
Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. a GDPR, deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor website-analyse. De webanalyseservice wordt geleverd door Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres verkort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar afgekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Nadat het gebruik van Google Analytics ophoudt te bestaan ​​en het einde van ons gebruik, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dit voorkomt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om uw toestemming gevraagd.

 

Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. een GDPR, deze website maakt ook gebruik van Google Signals. Dit is een uitbreidingsfunctie van Google Analytics die zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk maakt. Dit betekent dat Google, voor zover uw apparaten met internet zijn gekoppeld aan uw Google-account, rapporten kan genereren over het gebruiksgedrag (vooral het aantal gebruikers op verschillende apparaten), zelfs als u uw apparaat wijzigt. Hiervoor gebruikt Google gegevens als u de instelling "gepersonaliseerde advertenties" in uw Google-account heeft geactiveerd.
We verwerken geen persoonsgegevens, we ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.
U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Dit voorkomt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google. U kunt de instelling 'gepersonaliseerde advertenties' ook deactiveren in uw Google-account. U kunt details vinden hier.

 

Gebruik van etracker voor webanalyse
Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. er is een AVG uitgegeven, technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) Voor website-analyse worden gegevens automatisch verzameld en opgeslagen, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van eTracker door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door deze te gebruiken Link .

Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, wordt er een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

 

Gebruik van econda voor webanalyse
Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG, voor website-analyse op deze website worden technologieën van econda GmbH (www.econda.de) automatisch verzameld en opgeslagen, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van econda door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken via deze link hier.

Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, wordt er een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

 

Gebruik van Webtrekk voor webanalyse
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. a AVG, worden gebruikt voor website-analyse op deze website met behulp van technologieën van Webtrekk GmbH Gegevens worden automatisch verzameld en opgeslagen, waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Webtrekk door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door deze te gebruiken Link .

Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, wordt er een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

 

Gebruik van Matomo voor webanalyse
Voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. op deze website is een AVG uitgegeven met het oog op website-analyse met behulp van Webanalysesoftware Matomo, een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., verzamelt automatisch gegevens bij het bezoeken van een pagina, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Matomo door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. Alle gegevens die worden verwerkt als onderdeel van de hierboven beschreven website-analyse, worden verwerkt op onze servers. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door de onderstaande instructies te volgen.
Intrekking:


Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, wordt er een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

Gebruik van Matomo voor webanalyse
Voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een DSGVO, op deze website ten behoeve van website-analyse met behulp van de webanalysesoftware Matomo (https://matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., verzamelt automatisch gegevens bij het bezoeken van de site en slaat deze op met behulp van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Matomo door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.
Innocraft Ltd., de provider op wiens servers de gegevensverwerking plaatsvindt, heeft zijn hoofdkantoor in Nieuw-Zeeland. Voor dit land is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie afgegeven.
U kunt de gegevensverzameling en -opslag op elk moment met toekomstig effect intrekken door de onderstaande instructies te volgen.
Intrekking:
Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, wordt er een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

 

7. Online marketing

Google AdSense
Onze website biedt ruimte voor advertenties van derden en advertentienetwerken via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website getoond. Voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een GDPR, de zogenaamde DoubleClick-cookie wordt door Google ingesteld als onderdeel van de integratie van Google AdSense.

Dit maakt de weergave van op interesses gebaseerde advertenties mogelijk door automatisch een pseudonieme gebruikers-ID toe te wijzen, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites. Nadat het gebruik van Google AdSense ophoudt te bestaan ​​en we stoppen met het gebruik ervan, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Google AdSense is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).
Voor zover informatie wordt overgebracht naar servers van Google in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming bepaald voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door de DoubleClick-cookie via deze te gebruiken Link off. U kunt ook deelnemen aan de Digital Advertising Alliance informeren over de instelling van cookies en instellingen maken.

Google Ads Remarketing
We gebruiken Google Ads om deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde remarketingcookie van Google geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerd adverteren mogelijk maakt met een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen bij een optimale marketing van onze website, die de overhand heeft in het kader van een belangenafweging, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. een GDPR. Nadat we zijn gestopt met het gebruik van Google Ads-remarketing en het gebruik ervan is beëindigd, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Verdere verwerking vindt niet plaats tenzij u met Google bent overeengekomen dat de web- en app-browsegeschiedenis van Google wordt gekoppeld aan hun Google-account en informatie uit hun Google-account zal worden gebruikt om advertenties op het web te personaliseren te zien. In dit geval, wanneer u zich aanmeldt bij Google tijdens het paginabezoek van onze website, gebruikt Google uw gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor remarketing tussen apparaten. Hiertoe koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te maken.

Google Ads is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).
Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt deze remarketingcookie gebruiken Link off. U kunt ook deelnemen aan de Digital Advertising Alliance informeren over de instelling van cookies en instellingen maken.

Microsoft Advertising
We gebruiken Microsoft Advertising om deze website te adverteren in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden. Voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a GDPR, wordt er automatisch een cookie geplaatst wanneer u onze website bezoekt, die automatisch op interesses gebaseerd adverteren mogelijk maakt met behulp van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Microsoft Advertising door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Microsoft Advertising is een aanbod van Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een huidig ​​certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door gebruik te maken van de remarketingcookie Link deactiveren. Ook kunt u meer te weten komen over het plaatsen van cookies van de Digital Advertising Alliance en hier instellingen voor maken.

Retargeting van AdRoll
Via de advertentiepartner AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland, adverteren we deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Voor zover u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een GDPR, een cookie van deze providers of hun partners wordt automatisch ingesteld wanneer u onze website bezoekt, wat op interesses gebaseerd adverteren mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van AdRoll Retargeting door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken door de retargeting-cookie te deactiveren door op een van de volgende links te klikken: https://app.adroll.com/optout/safari

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door op te klikken Deactiveringspagina het netwerkreclame-initiatief.

Google Maps
Deze website gebruikt Google Maps om geografische informatie visueel weer te geven. Google Maps is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in het kader van een belangenafweging, te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een gemakkelijke bereikbaarheid van onze locaties volgens artikel 6, lid. f) GDPR.
Bij het gebruik van Google Maps verzendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door websitebezoekers, waaronder met name het IP-adres en de locatiegegevens. Op deze gegevensverwerking hebben wij geen invloed.
Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
Om de Google Maps-service te deactiveren en zo datatransmissie naar Google te voorkomen, moet u de JavaScript-functie in uw browser deactiveren. In dit geval kan Google Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
Raadpleeg het privacybeleid van voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartservice.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken volgens Art hier kan zien.

 

Google Fonts
Op deze website is de scriptcode "Google Fonts" geïntegreerd. Google Fonts is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Dit dient om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in de context van een belangenafweging, te beschermen in een uniforme presentatie van de inhoud op onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR. In dit verband wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de Google-servers. Zo weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres.
Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier gezien worden. Als resultaat van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming bepaald voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de Privacy policy van Google.

Adobe Typekit
De scriptcode "Adobe Typekit" van Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, VS (hierna: Adobe) is op deze website geïntegreerd. Dit dient om onze legitieme belangen, die de overhand hebben in de context van een belangenafweging, te beschermen in een uniforme presentatie van de inhoud op onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR. In deze context wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de Adobe-servers. Hierdoor verwerft Adobe dat onze website is bezocht via uw IP-adres.
Adobe is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een huidig ​​certificaat kan hier bekeken worden. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.
Meer informatie over gegevensverwerking in het kader van Adobe Typekit vindt u in de Privacy policy van Adobe.

8. Sociale media

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Instagram, Pinterest, Whatsapp via de Shariff-oplossing met behulp van de Shariff-oplossing.

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt.

Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen bij een optimale marketing van ons aanbod, die de overhand hebben in de context van een belangenafweging, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, lit. f AVG. Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te vergroten, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar zijn ze alleen geïntegreerd in de pagina via een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website bezoekt die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk.

Als u op een van de knoppen klikt, wordt er een nieuw venster in uw browser geopend en wordt de pagina van de betreffende serviceprovider opgeroepen, waarop u (bijvoorbeeld na het invoeren van uw inloggegevens) op de Like- of Share-knop kunt drukken.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina's, evenals een contactoptie en uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van de provider:

https://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

Onze online aanwezigheid op Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms vergemakkelijkt betere, actievere communicatie met onze klanten en prospects. Wij informeren u over onze producten en lopende promoties.
Wanneer u onze online sociale mediasites bezoekt, kan uw informatie automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marketingonderzoek en promotionele doeleinden. Uit deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die naar verluidt in lijn zijn met uw interesses. Voor dit doel worden cookies meestal op uw apparaat gebruikt. Deze cookies slaan bezoekersgedrag en de interesses van gebruikers op. Dit is een juweeltje. Art. 6 par. 1 verlicht. f. DSGVO het behoud van ons legitieme belang bij het optimaliseren van de weergave van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerde partijen. Als u door de respectieve exploitanten van sociale-mediaplatforms wordt gevraagd om een ​​toestemming (toestemming) voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de wettelijke basis voor gegevensverwerking artikel 6 par. 1 verlicht. een GDPR.
Voor zover de bovengenoemde platforms voor sociale media hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: Voor de VS is een beslissing over de geschiktheid van de Europese Commissie beschikbaar. Dit gaat terug naar het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier bekeken worden.
De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina's en een contactpersoon en uw rechten en opties om uw privacy te beschermen, in het bijzonder opt-outopties, verwijzen u naar het onderstaande gekoppelde privacybeleid van de provider. Als u hierbij nog steeds hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen medeverantwoordelijken volgens Art hier kan zien.
Meer informatie over gegevensverwerking vindt u bij een bezoek aan een Facebook-fanpagina (informatie over Insights-gegevens) hier.

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Oppositiemogelijkheid (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

9. Versturen van beoordelingsherinneringen per e-mail

 

 

 

Als u ons tijdens of na uw bestelling hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. een AVG, gebruiken we uw e-mailadres als herinnering om een ​​beoordeling van uw bestelling in te dienen met behulp van het classificatiesysteem dat we gebruiken. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

 

 

 

Als slachtoffer hebt u de volgende rechten:

 • volgens artikel 15 DSGVO, het recht om informatie op te vragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens binnen de daarin gespecificeerde reikwijdte;
 • in overeenstemming met artikel 16 DSGVO, het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste of ingevulde persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen;
 • volgens artikel 17 DSGVO het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen, tenzij verdere verwerking
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;
  • om een ​​wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van algemeen belang of
  • noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • de nauwkeurigheid van de gegevens wordt door u betwist;
  • de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert deze te verwijderen;
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 DSGVO;
 • volgens artikel 20 DSGVO, het recht om uw aan ons verstrekte persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werk of met ons hoofdkantoor.

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze afdruk.

recht op
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet om onze legitieme belangen te beschermen, die de overhand hebben in de context van een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Als de verwerking ten behoeve van direct marketing is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien.

Na het uitoefenen van uw recht om bezwaar te maken, zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking van de bewering, uitoefening of verdediging van Dient juridische claims

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor directmarketingdoeleinden is. Dan zullen we uw persoonsgegevens voor dit doel niet verwerken.

Heb je nog vragen?

Ons team helpt je graag

Wij van baumbad willen u op elk moment helpen om uw bomen optimaal te verzorgen
zorgen voor. Onze boomexperts helpen je gratis met al je vragen
rond het water geven van bomen.