Geef je boom een ​​verfrissend bomenbad!

AVG (Privacy)

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onderaan deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de rubriek "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan zijn voor. Bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende providers:

Alphahosting

De aanbieder is Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) (hierna Alfahosting). Wanneer u onze website bezoekt, registreert Alfahosting verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Alfahosting: https://alfahosting.de/datenschutz/.

Het gebruik van Alfahosting is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. Wij hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a AVG en Sectie 25 Para. B. voor apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Shopify

De aanbieder is Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna “Shopify”).

Shopify is een tool voor het bouwen en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Shopify uw IP-adres en informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt. Shopify analyseert ook bezoekersaantallen, bezoekersbronnen, klantgedrag en maakt gebruikersstatistieken. Wanneer u een aankoop doet op onze website, verzamelt Shopify ook uw naam, e-mailadres, verzend- en factuuradres, betalingsinformatie en andere informatie met betrekking tot de aankoop (bijv. telefoonnummer, omzetbedrag enz.). Shopify slaat cookies op in uw browser voor analysedoeleinden.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Shopify: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Het gebruik van Shopify is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. Wij hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

AVG (Privacy)

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Boom zwembad irrigatie OÜ
Keemia tn 4e
10616 Tallinn, Harju maakond, Kristiine Linnaosa
Estland

Telefoon: 004923329999666
E-mail: service@baumbad.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, e-mailadressen, enz.).

bewaartijd

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke opslagperiode is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van Art. 6 Para. 1 lit. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw apparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 9, lid 2 TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 75 Literd 1 letter b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 49, lid 1, lit. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 25, lid 1, onder f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk individueel geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over gegevensoverdracht naar derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en overdracht aan Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

We gebruiken onder andere tools van bedrijven in derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals Amerikaanse tools waarvan de providers niet gecertificeerd zijn volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze landen. We willen erop wijzen dat in derde landen met onveilige wetgeving inzake gegevensbescherming een niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar met dat van de EU niet kan worden gegarandeerd.

We willen erop wijzen dat de VS als veilig derde land over het algemeen een gegevensbeschermingsniveau heeft dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is toegestaan ​​als de ontvanger gecertificeerd is volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) of passende aanvullende garanties heeft. Informatie over doorgifte aan derde landen, inclusief de ontvangers van gegevens, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Ontvangers van Persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken wij samen met diverse externe instanties. In sommige gevallen is het ook nodig om persoonsgegevens door te geven aan deze externe instanties. We geven persoonsgegevens alleen door aan externe instanties als dit nodig is om een ​​contract uit te voeren, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. gegevens doorgeven aan de belastingdienst), als we een gerechtvaardigd belang hebben volgens artikel 6 lid 1 lid f AVG bij de overdracht of als een andere rechtsgrond de overdracht van gegevens toestaat. Bij het gebruik van contractverwerkers geven we alleen persoonlijke gegevens van onze klanten door op basis van een geldig contract voor orderverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 DSGVO)

DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT OM UW TOESTEMMING TE ALLEN TIJDE IN TE TREKKEN OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE. U HET RECHT HEBT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VOLLEDIGE PRIVACYREDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, WINKELVRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET INSTELLEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN (KLACHT OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om een ​​beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, op hun werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  • Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah / geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan hebt u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend onder Artikel 21 par. 1 DSGVO, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens - behalve de opslag ervan - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in de regel van uw browser. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Encrypted payments on this website

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. Rekeningnummer voor machtiging tot automatische incasso) na het sluiten van een contract op basis van vergoedingen, zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Payment transactions using common means of payment (Visa/MasterCard, direct debit) are only made via encrypted SSL or TLS connections. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when it changes from "http://" to "https://" and the lock icon in your browser line is visible.

In the case of encrypted communication, any payment details you submit to us cannot be read by third parties.

Oppositie tegen reclame-e-mails

We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited advertising material, such as email spam, is received.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine datapakketjes en beschadigen uw eindapparaat niet. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen van ons komen (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven in websites mogelijk (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies die worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming plaats (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG en Paragraaf 25 Para. 1 TDDDG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Voor zover cookies van externe bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Server logbestanden

The website provider automatically collects and stores information that your browser automatically transmits to us in "server log files". These are:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 (1) f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen we de gegevens die u op het formulier hebt ingevuld, inclusief de contactgegevens die u hebt verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), opgeslagen en verwerkt door ons voor het verwerken van uw verzoek. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) als dit werd opgevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Communicatie via WhatsApp

We gebruiken de instant messaging-service WhatsApp om te communiceren met onze klanten en andere derde partijen. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie vindt plaats via end-to-end encryptie (peer-to-peer), waardoor wordt voorkomen dat WhatsApp of andere derden toegang krijgen tot de communicatie-inhoud. Wel krijgt WhatsApp toegang tot metadata die in de loop van het communicatieproces ontstaan ​​(bijvoorbeeld afzender, ontvanger en tijdstip). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp beweert persoonlijke gegevens van zijn gebruikers te delen met het in de VS gevestigde moederbedrijf Meta. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, prospects en andere zakelijke en contractuele partners (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

De communicatie-inhoud die tussen u en ons op WhatsApp wordt uitgewisseld, blijft bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active

Calendly

Op onze website kunt u afspraken met ons maken. Voor het boeken van afspraken gebruiken wij de tool “Calendly”. De aanbieder is Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, VS (hierna “Calendly”).

Om een ​​afspraak te boeken, voert u de gevraagde gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde masker in. De ingevulde gegevens worden gebruikt voor het plannen, uitvoeren en indien nodig opvolgen van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Calendly, waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken: https://calendly.com/privacy.

De gegevens die u invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om afspraken met geïnteresseerden en klanten zo eenvoudig mogelijk te maken. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://calendly.com/pages/dpa.

orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Hubspot CRM

Wij gebruiken Hubspot CRM op deze website. De aanbieder is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna Hubspot CRM).

Met Hubspot CRM kunnen we onder meer bestaande en potentiële klanten en klantcontacten beheren. Met behulp van Hubspot CRM zijn we in staat klantinteracties via e-mail, sociale media of telefoon via verschillende kanalen vast te leggen, te sorteren en te analyseren. De op deze manier verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden geëvalueerd en gebruikt voor de communicatie met potentiële klanten of voor marketingmaatregelen (bijvoorbeeld nieuwsbriefmailings). Met Hubspot CRM zijn wij ook in staat om het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website vast te leggen en te analyseren.

Het gebruik van Hubspot CRM is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijke klantenadministratie en klantcommunicatie. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TN8pAAG&status=Active

orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Registratie op deze site

Sie können sich auf dieser Website registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite zu nutzen. Die dazu eingegebenen Daten verwenden met zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die Registrierung ablehnen.

To inform you about important changes such as those within the scope of our site or technical changes, we will use the email address specified during registration.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gebracht en, indien nodig, om verdere contracten te sluiten (Art. 6 Par. 1 lit. b AVG).

De gegevens die tijdens de registratie worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we kunnen gebruiken om tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de via het geïntegreerde tools. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het snel en eenvoudig integreren en beheren van verschillende tools op zijn website. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals: B. Paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Verder kunnen we Google Analytics gebruiken, b.v. Neem uw muis- en scrollbewegingen en klikken op. Verder gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de geregistreerde datasets aan te vullen en gebruikt het machine learning-technologieën voor data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of vingerafdrukken van apparaten). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP anonymization

Google Analytics IP-anonimisering is geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/XNUMX?hl=de. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signaal

Wir nutzen Google-signaal. Wanneer u onze website raadpleegt, kunt u Google Analytics en. A. Ihren Standort, Suchverlauf en YouTube-Verlauf sowie demografische Daten (Besucherdaten). Diese Daten konnen met Hilfe von Google-Signal für personalisierte Werbung verwendet werden. Als u een Google-Konto verfügen, werden de verzoeken van Google-Signal met Ihrem Google-Konto verknüpft en voor gepersonaliseerde Werbebotschaften verwendet. Die gegevens werden außerdem für die Erstellung anonymisierter Statistiken zum Nutzerverhalten unserer User verwendet.

orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Analytics E-commercemeting

Deze website maakt gebruik van de functie "e-commerce meting" van Google Analytics. Met behulp van e-commercemetingen kan de website-exploitant het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om hun online marketingcampagnes te verbeteren. Informatie zoals de geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd van het bekijken van een product tot het kopen ervan worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Microsoft Advertising

De websitebeheerder maakt gebruik van Microsoft Advertising. Microsoft Advertising is een online advertentieprogramma van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Met Microsoft Advertising kunnen we advertenties weergeven in de Bing-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen in Bing invoert (trefwoordtargeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van bij Microsoft beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerders kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige klikken hebben geleid.

We gebruiken Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) op deze site. Er worden gepseudonimiseerde gegevens verzameld om bij te houden welke acties u onderneemt op onze websites nadat u op een advertentie op Microsoft Advertising heeft geklikt. Hier verzamelt UET uw IP-adres (geanonimiseerd), apparaat-ID's, informatie over apparaat- en browserinstellingen, Microsoft Click ID (opgeslagen in cookies), verblijfsduur op de website, welke delen van de website zijn bezocht en welke advertentie u heeft opgeleverd naar de website zijn en geklikt op trefwoord.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (trefwoordtargeting). Bovendien kunnen er gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) die beschikbaar zijn bij Google (doelgroeptargeting). Als website-exploitant kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/controllerterms/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

Deze website wordt gebruikt door de functies van Google Ads Remarketing. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads-remarketing kunnen personen, die met onze online-angebot interageren bestimmten Zielgruppen-zuorden, um en interesserenbezogene Werbung im Google-Werbenetzwerk anzeigen zu lassen (Remarketing bzw. Retargeting).

Des Weiteren kunnen die met Google Ads Remarketing erstellten Werbe-Zielgruppen met de gereäteübergreifenden Funktionen von Google verknüpft werden. Als deze Weise interesseert, personalisierte Werbebotschaften, sterven in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem Endgerät (z. B. Handy) en Sie angepasst wurden auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z. B. Tablet of PC) angezeigt werden.

Wenn Sie über einen Google-Account verfügen, können Sie der personalisierten Werbung unter folgendem Link brederesprechen: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

For more information and the Google Privacy Policy, go to: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zielgruppenbildung met Kundenabgleich

Zur Zielgruppenbildung verwenden met andere kennis van Google Ads Remarketing. Hier worden de beste kennissen (z. B. e-mailadressen) van onze kennissen en Google gevonden. Als de betreffende Google-Nutzer en in het Google-Konto eingeloggt, werden de overeenkomstige Werbebotschaften innerhalb des Google-Netzwerks (z. B. bei YouTube, Gmail of in der Suchmaschine) onder de aandacht gebracht.

Google-conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over het bijhouden van Google-conversies vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Klaviyo

Wij hebben Klaviyo op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Klaviyo Inc., 125 Summer Street, Floor 6, Boston, MA, 02110, VS (hierna Klaviyo).

Klaviyo is een marketingautomatiseringstool voor het verzenden van e-mails, sms, pushmeldingen en het verzamelen van klantrecensies voor e-commerceretailers.

Voor dit doeleinde slaat Klaviyo uw toestemming voor e-mailmarketing op. In het bijzonder kunnen de volgende gegevens worden verwerkt: naam, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens, IP-adres, apparaatidentificatie, gebruiksgegevens (zoals interacties tussen een gebruiker en Klaviyo's online systeem, website of e-mail, gebruikte browser, besturingssysteem gebruikt, verwijzende URL).

Het gebruik van Klaviyo is gebaseerd op Artikel 6 Paragraaf 1 Letter a AVG en Paragraaf 25 Paragraaf 1 TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder https://www.klaviyo.com/legal/privacy.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000012uf9AAA&status=Active

De aanbieder hanteert standaardcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. Details zijn hier te vinden: https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.

orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Metapixel (voorheen Facebook-pixel)

Deze website maakt gebruik van bezoekersactiepixels van Facebook/Meta om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

These allow the behavior of site visitors to be tracked after they click on a Facebook ad to reach the provider's website. This allows an analysis of the effectiveness of Facebook advertisements for statistical and market research purposes and their future optimization.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook mogelijk maken. Als exploitant van de site hebben wij geen invloed op dit gegevensgebruik.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

We gebruiken de geavanceerde matchingfunctie binnen de metapixels.

Dankzij geavanceerde matching kunnen wij verschillende soorten gegevens (bijvoorbeeld woonplaats, staat, postcode, gehashte e-mailadressen, namen, geslacht, geboortedatum of telefoonnummer) van onze klanten en prospects die wij via onze website verzamelen, delen met Meta ( Facebook). Door deze activatie kunnen wij onze advertentiecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen. Bovendien verbetert geavanceerde matching de attributie van websiteconversies en breidt het aangepaste doelgroepen uit.

Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na het doorsturen valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het op een veilige manier implementeren van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u bij ons de rechten van betrokkenen doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Check out Facebook's privacy policy to learn more about protecting your privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' gebruiken in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . You will first need to log into Facebook.

If you do not have a Facebook account, you can opt out of usage-based advertising from Facebook on the website of the European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook aangepaste doelgroepen

Wij maken gebruik van Facebook Custom Audiences. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze websites en apps bezoekt of gebruikt, onze gratis of betaalde aanbiedingen gebruikt, gegevens naar ons verzendt of interactie heeft met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens. Als u ons toestemming geeft om Facebook Custom Audiences te gebruiken, sturen wij deze gegevens naar Facebook, die Facebook kan gebruiken om u passende advertenties te tonen. Bovendien kunnen met uw gegevens doelgroepen worden gedefinieerd (lookalike Audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze verwerker. Details zijn te vinden in de Facebook-gebruikersovereenkomst: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience en https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

TikTok-pixel

Wij hebben de TikTok Pixel op deze website geïntegreerd. De aanbieder is TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland (hierna TikTok).

Met behulp van TikTok Pixel kunnen we op TikTok op interesses gebaseerde advertenties tonen aan websitebezoekers die onze aanbiedingen hebben bekeken (TikTok Ads). Tegelijkertijd kunnen we de TikTok Pixel gebruiken om te bepalen hoe effectief onze advertenties op TikTok zijn. Hierdoor kan de effectiviteit van TikTok-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en worden geoptimaliseerd voor toekomstige advertentiemaatregelen. Hier worden verschillende gebruiksgegevens verwerkt, zoals: B. IP-adres, paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker, informatie over de advertentie waarop iemand op TikTok heeft geklikt of een gebeurtenis die is geactiveerd (tijdstempel). Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende apparaat van de websitebezoeker.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar derde landen is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE en https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

We will, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1) (a) DSGVO. You can revoke consent to the storage of your data and email address as well as their use for sending the newsletter at any time, e.g. through the "unsubscribe" link in the newsletter. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Data von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Nieuwsbriefonderbreking en de bestelde nieuwsbrief van nieuwsbrieven of naar de Zweckfortfall op de nieuwsbriefverteilerliste gelöscht. Wir behalten uns vor, e-mailadressen aus unserem Nieuwsbriefverteiler nach eigenem Ermessen im Rahmen unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 buikspieren. 1 lit. f DSGVO zu löschen of zu sperren.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u uit de nieuwsbriefverzendlijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider in een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailingen te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube mit erweitertem Datenschutz

Deze website integreert video's van de YouTube-website. De exploitant van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van deze websites bezoekt waarin YouTube is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube worden video's die in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus worden afgespeeld, niet gebruikt om het browsen op YouTube te personaliseren. Advertenties die worden weergegeven in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus zijn ook niet gepersonaliseerd. In de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus worden geen cookies geplaatst. In plaats daarvan worden in de browser van de gebruiker zogenaamde lokale opslagelementen opgeslagen, die net als cookies persoonlijke gegevens bevatten en voor herkenning kunnen worden gebruikt. Details over de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus vindt u hier: https://support.google.com/youtube/answer/171780.

Indien nodig kunnen na het activeren van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons onlineaanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. TDDDG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TDDDG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Weitere Informationen über Datenschütz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden aangeboden door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de benodigde lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat deze website via uw IP-adres werd bezocht. Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als uw browser Google Fonts niet ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met behulp van deze dienst kunnen wij kaarten op onze website integreren.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. TDDDG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TDDDG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of Google at https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of er gegevens worden ingevoerd op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv.IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses bevinden zich volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden in het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te waarborgen. Elk volgens de DPF gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover krijgt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

8. eCommerce en Zahlungsanbieter

Verwerken van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties tot stand te brengen, te structureren en te wijzigen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Datenübermittlung bij Vertragsschluss für Online-Shops, Handler en Warenversand

Als u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de betaling. Alleen gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden vrijgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een ​​contract uit te voeren of stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestellen ; U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Kredietcontroles

Koopt u op rekening of een andere betaalmethode waarvoor wij vooruitbetalingen doen, dan kunnen wij een kredietcontrole (scoring) uitvoeren. Voor dit doel geven wij de door u ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietagentschap. Op basis van deze gegevens wordt de kans op wanbetaling bepaald. Indien er sprake is van een buitensporig risico op wanbetaling, kunnen wij de betreffende betaalmethode weigeren.

De kredietcontrole wordt uitgevoerd op basis van de uitvoering van het contract (Art. 6 Para. 1 lit. b AVG) en om wanbetalingen te voorkomen (legitieme rente volgens Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Indien toestemming is verkregen, wordt de kredietcontrole uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. AVG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Betaaldiensten

We integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Als u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende aanbieder van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, gemakkelijk en veilig mogelijk betalingsproces (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

Wij maken op deze website gebruik van de volgende betaaldiensten / betaaldienstverleners:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Anbieter des Zahlungsdienstes ist Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. Die Datenschutzerklärung von Apple gevonden Sie onder: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Anbieter is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Die Datenschutzerklärung von Google vind je hier: https://policies.google.com/privacy.

Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna-kassaoplossing), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Klarna afrekenoplossing te optimaliseren. Details over het gebruik van Klarna-cookies vindt u via de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Details hier kun je vinden in de gegevensbescherming van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

De aanbieder van deze betaaldienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Paydirekt”). Als u de betaling doet met Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waar u bij Paydirekt geregistreerd bent. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt in het kader van de transactieverwerking ook andere gegevens verzamelen, zoals: B. Afleveradres of individuele artikelen in de winkelwagen. Paydirekt authenticeert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt dan van uw rekening naar onze rekening overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens. Details over het betalen met Paydirekt vindt u in de algemene voorwaarden en het gegevensbeschermingsreglement van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Sofortüberweisung

De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”). Met behulp van de “Sofortüberweisung”-procedure ontvangen wij in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen beginnen. Als u de betaalmethode “Sofortüberweisung” heeft gekozen, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw rekeningsaldo en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de door u opgegeven TAN. Vervolgens stuurt het ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden automatisch uw verkopen, de kredietlimiet van de roodstand en het bestaan ​​van andere rekeningen en de saldi daarvan gecontroleerd. Naast de PIN en TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonsgegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Tot uw persoonlijke gegevens behoren uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit ondubbelzinnig vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Details over betalen met directe overboeking vindt u via de volgende link: https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Aanbieder van Zahlungsdienstes ist die paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (im Folgenden „giropay“).

Details opgenomen in de gegevensbeschermingsverklaring van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Shopify-betaling

De aanbieder van deze betalingsdienst in de EU is Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna “Shopify Payment”).

Zie het privacybeleid van Shopify Payment voor meer informatie: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

American Express

De aanbieder van deze betaaldienst is American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “American Express”).

American Express kan gegevens doorgeven aan haar moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Details zijn hier te vinden: https://www.americanexpress.com/en-cz/company/legal/privacy-centre/binding-corporate-rules/.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van American Express: https://www.americanexpress.com/de-de/firma/legal/datenschutz-center/online-datenschutzerklarung/.

MasterCard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard”).

Mastercard kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de VS. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Details zijn hier te vinden: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De aanbieder van deze betaaldienst is Visa Europe Services Inc., London branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Groot-Brittannië (hierna “VISA”).

Groot-Brittannië wordt gezien als een veilig derde land op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een niveau van gegevensbescherming kent dat gelijkwaardig is aan het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie.

VISA kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Heb je nog vragen?

Ons team helpt je graag

Wij van baumbad willen u op elk moment helpen om uw bomen optimaal te verzorgen
zorgen voor. Onze boomexperts helpen je gratis met al je vragen
rond het water geven van bomen.